POGOJI UPORABE

NAZADNJE REVIDIRANO: Oktober 2022

PRED UPORABO NAŠEGA SPLETNEGA MESTA NATANČNO PREBERITE TE POGOJE UPORABE.

Pogoji uporabe

Ta URL spletnega mesta, costacoffee.si (»spletno mesto«), je v lasti družbe Costa Limited, ki je registrirana v Angliji in Walesu pod številko družbe 01270695 in ima sedež na naslovu Costa Limited, 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, High Wycombe, Buckinghamshire, HP10 9QR, s številko za DDV GB 310031975.

S spletnim mestom v Sloveniji upravlja COCA-COLA HBC SLOVENIJA d.o.o., (v nadaljevanju »mi«, »nas« in »naš«).

Ko se sklicujemo na »vas« ali »vaše«, mislimo na vas, osebo, ki dostopa do spletnega mesta ali ga uporablja.

Družba COCA-COLA HBC SLOVENIJA d.o.o., je registrirana v Sloveniji pod številko družbe SI59053283, na naslovu Motnica 9, 1236 Trzin.

Stik z nami lahko vzpostavite na enega od spodnjih načinov:

  • Lahko nam pišete na e-naslov: infoslo@cchellenic.com

  • Lahko nas pokličete na: + 386 1 589 04 00

Z vsako uporabo našega spletnega mesta potrjujete, da sprejemate te pogoje uporabe in se strinjate, da jih boste upoštevali. Če se s temi pogoji ne strinjate, našega spletnega mesta ne smete uporabljati. Priporočamo, da si kopijo teh pogojev natisnete za uporabo v prihodnosti.

Ti pogoji uporabe se nanašajo na naslednji dodatni politiki, ki prav tako veljata za vašo uporabo našega spletnega mesta:

Te pogoje lahko občasno spremenimo. Redno obiskujte to stran, da boste ob vsakem obisku spletnega mesta seznanjeni z morebitnimi spremembami. Kdaj so bili ti pogoji uporabe nazadnje spremenjeni, lahko ugotovite s pogledom na “NAZADNJE REVIDIRANO” na vrhu te strani. Ob vsakem obisku našega spletnega mesta potrdite in se strinjate, da boste dostopali do njega in ga uporabljali v skladu s trenutno veljavno različico pogojev uporabe.

Spletno mesto lahko občasno posodobimo in spremenimo, da bi upoštevali spremembe naših izdelkov in skupaj z ustrezno vsebino uporabnikom zagotovili najboljšo možno izkušnjo. Potrjujete in se strinjate, da se lahko oblika in narava vsebine našega spletnega mesta spremenita brez predhodnega obvestila. Čeprav si razumno prizadevamo za posodabljanje informacij na našem spletnem mestu, ne dajemo nobenih izrecnih ali implicitnih zagotovil, jamstev ali garancij, da je vsebina na našem spletnem mestu točna, popolna ali posodobljena.

6.1 Spletno mesto je na voljo brezplačno. Ne zagotavljamo, da bo naše spletno mesto ali katera koli vsebina na njem vedno dostopna ali brez prekinitev.Dostop do spletnega mesta je dovoljen začasno. Iz poslovnih in operativnih razlogov lahko začasno ustavimo, umaknemo ali omejimo razpoložljivost celotnega spletnega mesta ali katerega koli njegovega dela. Ne odgovarjamo vam, če bo spletno mesto iz kakršnega koli razloga kadar koli ali za kakršno koli obdobje nedostopno. O morebitni ustavitvi ali umiku vas bomo poskušali pravočasno obvestiti.

6.2 Sami ste odgovorni za vse priprave, ki so potrebne za dostop do spletnega mesta. Dolžni ste tudi zagotoviti, da so vse osebe, ki dostopajo do spletnega mesta prek vaše internetne povezave, seznanjene s temi pogoji in da jih upoštevajo.

6.3 Spletno mesto in vsebina na njem sta na voljo zgolj za splošne informativne namene. Nista namenjena kot nasvet, na katerega bi se morali zanašati.

7.1 Smo lastnik oziroma pridobitelj licence za vse pravice intelektualne lastnine na našem spletnem mestu ter na vsebini in gradivu, objavljenem na njem. Ta dela so po vsem svetu zaščitena z zakoni in pogodbami o intelektualni lastnini. Vse tovrstne pravice so pridržane.

7.2 Upoštevajte, da lahko nepooblaščena uporaba spletnega mesta ali katere koli vsebine na njem (vključno, brez omejitev, s programsko opremo, ki je na voljo prek spletnega mesta) v nekaterih jurisdikcijah med drugim privede do denarne odškodnine ter drugih civilnih in kazenskih sankcij, in sicer zaradi kršitve avtorskih pravic.

7.3 Upoštevajte, da lahko nepooblaščena uporaba spletnega mesta ali katere koli vsebine na njem (vključno, brez omejitev, s programsko opremo, ki je na voljo prek spletnega mesta) v nekaterih jurisdikcijah med drugim privede do denarne odškodnine ter drugih civilnih in kazenskih sankcij, in sicer zaradi kršitve avtorskih pravic.

7.4 Vsa sporočila ali gradiva, ki nam jih pošljete prek spletnega mesta po elektronski pošti ali kako drugače, bodo obravnavana kot nelastniška in nezaupna. Vse ideje, predloge, koncepte, modele, strokovno znanje in druge informacije, ki jih vsebujejo takšna sporočila ali gradivo, lahko prosto objavljamo, prikazujemo, distribuiramo in kako drugače uporabljamo za kateri koli namen, med drugim tudi za razvoj, proizvodnjo, oglaševanje in trženje nas in naših izdelkov.

8.1 Na naše spletno mesto lahko vključimo funkcije, ki vam omogočajo, da svoje vsebine delite z nami in drugimi uporabniki našega spletnega mesta. Z deljenjem vsebin prek spletnega mesta lahko vaše vsebine postanejo javno dostopne.

8.2 Strinjate se, da imate za vse vsebine, ki jih delite prek našega spletnega mesta, vse potrebne pravice za podelitev teh licenc in da so takšne vsebine skladne z vsemi veljavnimi zakoni, pravili in predpisi ter da ne kršijo ali drugače posegajo v avtorske pravice, blagovne znamke, poslovne skrivnosti, zasebnost ali druge pravice intelektualne lastnine ali druge pravice tretjih oseb, poleg tega pa so brez virusov in druge zlonamerne programske opreme.

8.3 Upoštevajte, da ne nagovarjamo in ne spodbujamo predložitve vsebin z idejami ali predlogi v zvezi z našim spletnim mestom, našim poslovanjem ali poslovanjem naših povezanih subjektov. Če nam pošljete kakršne koli ideje ali predloge, ne glede na temo, mi in naši povezani subjekti ne bomo imeli nobenih obveznosti v zvezi s temi idejami ali predlogi in jih bomo lahko uporabljali za kateri koli namen.

9.1 Naše spletno mesto lahko uporabljate zgolj v zakonite namene. Naslednje je prepovedano:

9.1.1 uporaba spletnega mesta na kateri koli način, ki krši te pogoje ali katero koli veljavno lokalno, nacionalno ali mednarodno zakonodajo ali predpise;

9.1.2 katero koli ravnanje ali dejanje, ki bi lahko poškodovalo, prekinilo ali drugače oviralo delovanje spletnega mesta ali katere koli opreme, omrežja ali programske opreme, ki se uporablja pri delovanju spletnega mesta;

9.1.3 zloraba spletnega mesta ali zavestno vnašanje virusov, trojanskih konjev, črvov, logičnih bomb, vohunske programske opreme, druge računalniške kode, datoteke ali programa, ki je škodljiv ali invaziven ali je namenjen poškodovanju ali prevzemu nadzora nad delovanjem ali spremljanju uporabe katere koli strojne opreme, programja ali opreme;

9.1.4 poskus pridobitve nepooblaščenega dostopa do našega spletnega mesta, strežnika, na katerem je shranjeno naše spletno mesto, ali katerega koli strežnika, računalnika ali podatkovne zbirke, povezane z našim spletnim mestom;

9.1.5 napad na spletno mesto z napadom za zavrnitev storitve ali porazdeljenim napadom na zavrnitev storitve;

9.1.6 omejevati ali preprečevati uporabo našega spletnega mesta kateri koli osebi (vključno z vdorom ali razobličenjem katerega koli dela našega spletnega mesta);

9.1.7 reproduciranje, podvajanje, kopiranje, prodaja, preprodaja ali drugačno izkoriščanje v komercialne namene katerega koli dela, uporabe ali dostopa do našega spletnega mesta;

9.1.8 spreminjanje, prilagajanje, prevajanje, obratno inženirstvo, dekompiliranje ali razstavljanje katerega koli dela našega spletnega mesta, razen če veljavna zakonodaja to izrecno dovoljuje;

9.1.9 odstranitev katerega koli obvestila o avtorskih pravicah, blagovni znamki ali drugih lastniških pravicah z našega spletnega mesta ali iz gradiva, ki izvira z našega spletnega mesta;

9.1.10 okvirjanje ali zrcaljenje katerega koli dela našega spletnega mesta brez našega izrecnega predhodnega pisnega soglasja;

9.1.11 oblikovanje podatkovne zbirke s sistematičnim prenašanjem in shranjevanjem vse ali katere koli vsebine, ki je dostopna na našem spletnem mestu;

9.1.12 uporaba robotov, pajkov, aplikacij za iskanje/priklic spletnega mesta ali drugih ročnih ali samodejnih orodij za pridobivanje, indeksiranje, nabiranje, rudarjenje podatkov ali kakršno koli reprodukcijo ali izogibanje navigacijski strukturi ali predstavitvi našega spletnega mesta brez našega izrecnega predhodnega pisnega soglasja;

9.1.13 objavljanje neželenih ali nedovoljenih oglasov, promocijskega gradiva, neželene oglasne pošte, vsiljene pošte, verižnih pisem, piramidne sheme ali naložbenih priložnosti ali katere koli druge oblike nagovarjanja ali

9.1.14 objavljanje pomembnih nejavnih informacij o osebi ali podjetju brez ustreznega dovoljenja.

9.2 Poleg tega pri uporabi našega spletnega mesta in/ali deljenju vsebin z nami ne smete objavljati vsebin, ki:

9.2.1 obrekujejo katero koli osebo;

9.2.2 so nespodobne, žaljive, sovražne ali hujskaške;

9.2.3 ustrahujejo, žalijo, šikanirajo ali ponižujejo katero koli osebo;

9.2.4 promovirajo spolno nazorno gradivo;

9.2.5 spodbujajo nasilje;

9.2.6 spodbujajo diskriminacijo na podlagi (brez omejitev) rase, spola, vere, narodnosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti ali starosti;

9.2.7 kršijo pravice tretjih oseb, med drugim tudi avtorske pravice, blagovne znamke, patente, poslovne skrivnosti, pravice na lastni podobi, pravice do zasebnosti in moralne pravice;

9.2.8 promovirajo ali spodbujajo terorizem ali katero koli nezakonito dejavnost ali asocialno vedenje;

9.2.9 ogrožajo, zlorabljajo, nadlegujejo, vznemirjajo ali razburjajo katero koli osebo;

9.2.10 so neresnične, zavajajoče ali bi utegnile preslepiti katero koli osebo;

9.2.11 posnemajo katero koli osebo ali napačno prikazujejo vašo identiteto ali povezanost s katero koli osebo;

9.2.12 vsebujejo osebne podatke nekoga drugega ali zaupne informacije, ki se nanašajo na druge osebe;

9.2.13 vsebujejo kakršno koli oglaševanje ali promovirajo kakršne koli storitve ali spletne povezave do drugih spletnih mest ali

9.2.14 promovirajo politični program.

9.3 Vsako takšno kršitev lahko prijavimo ustreznim organom pregona in bomo v celoti sodelovali s temi organi ali sodnim nalogom, ki od nas zahteva oziroma nam nalaga razkritje vaše identitete. Pridržujemo si pravico, da kadar koli po lastni presoji uredimo in odstranimo katere koli vsebine ali gradiva ali prekličemo katere koli povezave.

9.4 Čeprav lahko spremljamo in urejamo vsebine ali gradiva, predložena prek našega spletnega mesta, tega nismo dolžni početi in ne prevzemamo nobene odgovornosti za kar koli v kateri koli vsebini, ki jo ustvarijo uporabniki, med drugim za napake, obrekovanje, opustitve, laži, nespodobnost, žaljivke, diskriminacijo ali netočnost.

9.5 Ne jamčimo, da bo spletno mesto popolnoma varno ali brez hroščev ali virusov. Sami ste odgovorni za konfiguracijo svoje informacijske tehnologije, računalniških programov in platforme za dostop do spletnega mesta in priporočamo vam, da uporabljate lastno programje za zaščito pred virusi.

Vaše osebne podatke bomo uporabljali zgolj v skladu z našo Politiko zasebnosti.

11.1 Čeprav si razumno prizadevamo za posodabljanje informacij na našem spletnem mestu, ne dajemo nobenih izrecnih ali implicitnih zagotovil, jamstev ali garancij, da je vsebina tretjih oseb na našem spletnem mestu točna, popolna ali posodobljena, razen če smo izrecno seznanjeni z vsebino tretjih oseb na našem spletnem mestu, ki krši pravice drugih tretjih oseb.

11.2 Če naše spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest in virov, ki jih zagotavljajo tretje osebe, so te povezave na voljo zgolj za informativne namene. Nad vsebinami, politikami zasebnosti, varnostjo ali praksami teh spletnih mest tretjih oseb nimamo nadzora in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Te povezave so vam na voljo zgolj zaradi priročnosti in njihova vključitev ne pomeni, da je vsebina spletnih mest tretjih oseb zanesljiva ali da jo podpiramo. Spletna mesta in vire tretjih oseb uporabljate na lastno odgovornost.

11.3 Naše vsebine lahko gostujejo na YouTubu ali drugih platformah družbenih medijev. Te platforme družbenih medijev imajo lastne pogoje uporabe in pravilnik zasebnosti, ki so ločeni od našega. Nad vsebinami, politikami zasebnosti, varnostjo ali praksami YouTuba ali drugih platform družbenih medijev nimamo nadzora in zanje ne prevzemamo odgovornosti.

12.1 Nič v teh pogojih ne izključuje ali ne omejuje naše odgovornosti za:

12.1.1 smrt ali telesno poškodbo zaradi naše malomarnosti;

12.1.2 goljufijo ali goljufivo zavajanje in

12.1.3 katero koli zadevo, pri kateri bi bilo nezakonito izključiti ali omejiti našo odgovornost.

12.2 Nič v teh pogojih ne vpliva na vaše zakonske pravice. Svetovanje o vaših zakonskih pravicah je na voljo pri lokalnem uradu za svetovanje državljanom (Citizens' Advice Bureau) ali uradu za trgovinske standarde.

12.3 Strinjate se, da spletnega mesta ali katere koli vsebine na njem ne boste uporabljali v komercialne ali poslovne namene, pri čemer vam ne odgovarjamo za izgubo dobička, poslovno izgubo, prekinitev poslovanja ali izgubo poslovne priložnosti.

12.4 Naša skupna odgovornost do vas za kakršno koli izgubo ali škodo, ki izhaja iz teh pogojev ali je z njimi povezana, ne glede na to, ali temelji na pogodbi (vključno s kakršnim koli nadomestilom), odškodninski odgovornosti (vključno z malomarnostjo) ali čem drugem, je omejena na 100 EUR.

Če imate kakršno koli vprašanje ali pritožbo v zvezi z našim spletnim mestom ali temi pogoji uporabe, se obrnite na nas z eno od možnosti, ki so navedene zgoraj v razdelku 1.

Vaš dostop do našega spletnega mesta ali katerega koli njegovega dela oziroma njegovo uporabo lahko kadar koli prekinemo – po izteku predhodnega obvestila – iz upravičenega razloga, zlasti če kršite te pogoje. Ob takšni prekinitvi bo vaša pravica do dostopa do našega spletnega mesta ali njegove uporabe nemudoma prenehala. Prekinitev vašega dostopa do našega spletnega mesta in njegove uporabe iz upravičenega razloga se lahko izvede brez predhodnega obvestila, zlasti če (i) bistveno kršite te pogoje uporabe, predvsem razdelke 7, 8 in 9, ali (ii) če vaša uporaba našega spletnega mesta krši veljavne zakone. Prekinitev vašega dostopa do našega spletnega mesta ali njegove uporabe ne vpliva na zakonske pravice ali obveznosti nobene od strank.

Če se katera koli določba v celoti ali delno šteje za nezakonito, neveljavno ali kako drugače neizvršljivo, se ta določba ali njen del izloči iz teh pogojev in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb.

Če ne vztrajamo pri izpolnitvi katere koli vaše obveznosti v skladu s temi pogoji, če ne uveljavljamo svojih pravic proti vam ali če s tem zamujamo, to ne pomeni, da smo se odpovedali svojim pravicam proti vam in da vam teh obveznosti ni treba izpolniti. Če vam bomo spregledali vašo neizpolnitev obveznosti, bomo to storili le pisno, pri čemer to ne pomeni, da vam bomo samodejno spregledali vsako vašo poznejšo neizpolnitev obveznosti.

17.1 Te pogoje urejajo zakoni Anglije in Walesa. To pomeni, da za vaš dostop do spletnega mesta in njegovo uporabo ter za vse spore ali zahtevke, ki izhajajo iz tega ali so z njim povezani (vključno z nepogodbenimi spori ali zahtevki), velja angleško pravo.

17.2 Če prebivate v Združenem kraljestvu ali Evropski uniji in to spletno mesto usmerimo v državo, v kateri prebivate (in/ali v kateri izvajamo svoje poslovne ali poklicne dejavnosti v zvezi s spletnim mestom), za vas veljajo vse obvezne določbe zakonodaje države, v kateri prebivate. Nič v teh pogojih, vključno z razdelkom 17.1, ne vpliva na vaše pravice kot potrošnika, da se sklicujete na takšne obvezne določbe lokalne zakonodaje.

Če ste potrošnik s prebivališčem v Evropski uniji in želite več informacij o spletnem reševanju sporov, sledite tej povezavi do spletnega mesta Evropske komisije: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ta povezava je v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta na voljo zgolj v informativne namene. K spletnemu reševanju sporov nismo zavezani in pri njem tudi ne sodelujemo.